ข้อมูล eBook

ชื่อ: 289 ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

""" หนังสือรวมข่าวดัง-บันทึกเหตุการณ์สำคัญสะเทือนสังคมไทยที่เกิดขึ้นในห้วง 29 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2521-2549) เพื่อเป็นการศึกษาบทเรียนจากอดีตและทบทวนความทรงจำที่เคยรับรู้
สำหรับนิสิต-นักศึกษาเป็นเสมือนตำราอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของคนทำข่าว """"ตัวจริง"""" ที่ต้องศึกษา เป็น """"นิเทศศาสตร์นอกตำรา"""" ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับคนที่รักจะประกอบอาชีพนักสื่อสารมวลชน """

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-30 01:19