ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทพ-เทวะ ศักดิ์สิทธิ์-สักการะ

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"พระพรหม-พระภูมิ ทำเนียบรัฐบาล, พระพิฆเนศวร, เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าพ่อหอกลอง, ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ, เจ้าแม่จามเทวี, เจ้าแม่สามมุข, เจ้าพ่อมอดินแดง, ศาลเจ้าพ่อขุนตาล, เทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ, พ่อจ่าดำ-วีรไทย นครศรีฯ, ศาลปู่เจียม ฯลฯ
ด้วยเนื้อหาที่เกิดจากการสอบถาม สำรวจ ตรวจสอบ ทั้งจากในพื้นที่จริงและจากแหล่งอ้างอิงอื่นๆ อย่างเป็นระบบและครบถ้วน ทำให้ ""เทพ-เทวะ ศักดิ์สิทธิ์-สักกการะ"" เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องเทพในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน"