ข้อมูล eBook

ชื่อ: เดินสายไหว้พระพุทธทั่วไทย (พ.2)

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

" รวบรวมพระประธานและพระพุทธรูปสำคัญ อันเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ สำหรับเป็นคู่มือให้ผู้อ่านทุกท่านที่เดินทางไปจังหวัดต่างๆ ได้ไปกราบไหว้บูชาเพื่อความสุขสงบทางจิตใจ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
สาระสำคัญที่นำเสนอคือ
- ประวัติที่มา, ความโดดเด่นของพระพุทธรูป
- เกร็ดประวัติหรือความเชื่อของประชาชนในท้องถิ่น
- วิธีการสักการะบูชาของชาวบ้านในชุมชนที่รายรอบวัดที่พระพุทธรูปประดิษฐาน"