ข้อมูล eBook

ชื่อ: ของฝากเด็ด 77 จังหวัด

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน สิ่งประดิษฐ์ สิ่งจำลอง งานฝีมือศิลปหัตถกรรม ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเมือง ตำบล อำเภอ หรือจังหวัดนั้น บอกถึงรากฐานความเป็นมา สื่อความไปถึงวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ดังนั้น ของฝากจึงไม่ใช่แค่ของที่ซื้อติดมือไปฝากเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจ แต่เป็นเสมือนความทรงจำของผู้ที่เดินทางไปเยือนถิ่นนั้นๆ เป็นความทรงจำดีงาม ที่ได้ซึมซับวิถีชีวิตแต่ละจังหวัดที่เดินทางไปถึง