ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์ผู้คน บนเส้นพรมแดนเขาพระวิหาร พ.1

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นที่การวิเคราะห์คดีปราสาทพระวิหาร
แต่เป็นงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของผู้คนในพื้นที่พรมแดนเขาพระวิหาร
ว่ามีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและความหมายของเส้นพรมแดนในแต่ละช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไร
ทำให้เราเห็น “ชีวิต” ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเส้นพรมแดนแห่งความขัดแย้งนี้ ซึ่งผู้เขียนหวังว่า
“การรับรู้และเข้าใจในประเด็นของชีวิตคนมากขึ้นนี้จะช่วยทำให้สังคมและกลุ่มคนที่มีรัฐชาติแบบอุดมคติตระหนักมากขึ้นถึงผลกระทบที่ต่อคนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา”"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-30 01:19