ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทางลัด Grammar อ่านก่อนสอบ

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน และกระชับ จดจำและเข้าใจง่ายสุดๆ ด้วยตัวอย่างที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีขีดเส้นใต้ highlight จุดสำคัญ รวมถึงภาพการ์ตูนประกอบน่ารักๆ เป็นการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและการสอบทุกสนาม ตลอดจนนำไปใช้ได้จริงทั้งในการพูด อ่าน เขียน แปล

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-08 01:11