ข้อมูล eBook

ชื่อ: กริยา 3 ช่อง + ศัพท์เหมือน vs. ตรงข้าม + 12 Tense

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมคำศัพท์กริยา 3 ช่องภาษาอังกฤษเเละคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมือนเเละตรงข้ามกันมากกว่า 1,200 คำ พร้อมสรุปหลัการใช้ 12 Tense เเบบเน้นๆ ให้อ่านง่าย เข้าใจชัดเจน เพื่อพัฒนาความรู้เเละทักษะทางด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในอนาคต

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-30 01:19